Actueel

HomeActueelMonster verdient iets moois!

Monster verdient iets moois!

Onze oud-wethouder Marga de Goeij roept het al jaren: ‘Monster verdient iets moois’ en dat zijn wij volledig met haar eens. Het is hoog tijd dat de rommelige hoek rondom het voormalige gemeentehuis wordt aangepakt.

CDA Westland vindt dat het gemeentehuis zo snel mogelijk moet worden gesloopt. We willen voorkomen dat het leegstaande gebouw nog verder aftakelt. Het ziet er nu slordig uit en omwonenden geven bij ons aan dat er veel overlast is van hangjongeren en drugsgebruikers. Slopen voorkomt een situatie zoals bij de Dalton mavo in Naaldwijk waar veel overlast en ergernis was over rondom de leegstand. Het opknappen van een oud gebouw dat in een slechte staat verkeert is niet duurzaam en levert niets moois op voor Monster. Uiteraard brengt het slopen van dit het gebouw kosten met zich mee maar een groot deel daarvan wordt terugverdiend door de verkoop van de schone grond aan een projectontwikkelaar.

Drie jaar geleden is een participatieproces in gang gezet over de invulling van dit gebied. Ook toen was het uitgangspunt dat het voormalige gemeentehuis gesloopt zou worden en dat er iets moois in een groene omgeving voor in de plaats zou komen. CDA was toen al groot voorstander van deze visie.

En wij staan niet alleen in onze mening. Omwonenden hebben bij ons aangegeven dat zij groot voorstander zijn van nieuwbouw. De BIZ, de ondernemersvereniging van Monster, sluit zich daar van harte bij aan.

Op de plaats van het gemeentehuis kunnen kleine plukjes appartementen komen die voldoen aan de eisen van deze tijd: hoogwaardig, toekomstbestendig met een nette uitstraling. Parkeren kan op maaiveld onder de appartementen plaatsvinden, zodat de parkeerdruk niet verder wordt verhoogd. Daarnaast kan de rij huizen in de Choorstraat ter hoogte van het gemeentehuis worden doorgetrokken, zodat er in totaal circa 40 wooneenheden worden gerealiseerd. Deze moeten betaalbaar zijn voor jongeren en senioren die graag in Monster willen blijven wonen.

Rondom de appartementen moet voldoende groen worden gerealiseerd. De authentieke details van het gemeentehuis zoals de bronzen deuren en de gevelsteen uit 1740 met het gemeentewapen van Monster moeten worden bewaard en gebruikt in het nieuwe ontwerp.

Naast de bouw van 40 appartementen en huizen vindt CDA Westland dat er nu echt iets moet gebeuren met de Noviteit. Monster kan een gezellige plek voor ontmoeting in het centrum goed gebruiken. De oplossing om de bibliotheek, Vitis en een grand café in het pand te vestigen dragen wij een warm hart toe. Hoe mooi zou het zijn als er naast de Noviteit, dichtbij het centrum en basisschool De Zeester een nieuwe gelegenheid met terras wordt gerealiseerd waar gezellig een kop koffie of lunch kan worden genuttigd.

CDA Westland is blij dat LPF Westland, VVD Westland, CU-SGP Westland en D66 Westland met ons eens zijn dat sloop en nieuwbouw een mooie en broodnodige impuls zijn voor het centrum van Monster.

Comments

comments

Kern

Speerpunten Monster

Voor Monster. Voor elkaar: Parkeerproblemen in het centrum oplossen Noviteit aan centrum verbinden door route en voorzien van groen, spelen, parkeren Park en bouw luxe appartementen op locatie gemeentehuis met ondergronds parkeren Betaalbare koopwoningen voor jonge gezinnen Nieuwbouw Monster Noord betrekken op visies voor (uitbreiding) sportpark Polanen en scholen Locatie Aloysiusschool herbestemmen naar wonen gecombineerd […]