Actueel

HomeActueel“Nieuwe kansen Poeldijk”

“Nieuwe kansen Poeldijk”

De visie van CDA Westland

In de rondgang van Poeldijk Nieuws langs Westlandse politieke partijen in dit nummer het CDA Westland aan het woord over Poeldijk. “Poeldijk is één van de kleinere dorpen van het Westland; een dorp met een rijk verenigingsleven, met name bij Verburch. Dat is belangrijk voor de sociale samenhang binnen het dorp. We denken graag mee in ontwikkelingen van het sportcomplex. Centraal in Poeldijk staat de Bartholomeuskerk. We volgen met grote interesse de ontwikkeling van de Vrienden van de Bartholomeus om ons Bartje ook in de toekomst een gemeenschapsgebouw, als evenementenlocatie te laten zijn. Het is zonde dat Dario-Fo in de Voorstraat al lang leeg staat, wij hopen dat daar spoedig appartementen gerealiseerd worden. Dat geldt ook voor de voormalige Verburch-hofschool aan de Verburchlaan.”

“Dit voorjaar is het Centrumplan voor Poeldijk vastgesteld. Daarmee is een koers uitgezet voor het centrum. Het autovrij maken van Poeldijk heeft niet onze voorkeur, omdat dit ten koste gaat van de klandizie voor de winkels. We zijn blij met jonge ondernemers die het dorp een impuls geven, zoals de Keurslagerij Van der Hout, Bakkerij Van Malkenhorst en Byna Conceptstore. Winkels zijn van levensbelang voor levendige dorpskernen. We vinden het jammer dat Poeldijk niet meer beschikt over een eigen drogist en Post NL punt. Binnenkort komt het college met het detailhandelsplan waar wellicht ook nieuwe kansen voor Poeldijk in staan.

‘In De Witte Brug: zorgwoningen en verpleegbedden’

Op het gebied van woningbouw groeit Poeldijk eigenlijk tegen Den Haag aan. Een verbinding met het Westland is essentieel. Het CDA maakt zich hard voor een lightrail verbinding en een metropolitaans fietspad. Ook denken we mee in de plannen voor uitbreiding van de Wippolderlaan. Met de Groene Kreken en Poeldijkerhout zijn er veel nieuwe Poeldijkers bij gekomen. Voor senioren zijn de Endhof en weldra Het Gantel Huys gerealiseerd. De Terwebloem is een moderne woonzorgcentrum. Onze voorkeur is dat de voormalige Witte Brug ontwikkeld wordt met zorgwoningen, verpleegbedden en levensloop bestendige woningen. Het CDA zet in op diversiteit aan woningen in Poeldijk.

‘Bieb en Vitis in Huis van de Buurt’

Zorgen voor elkaar is belangrijk, zeker in deze onzekere tijd dat het coronavirus onze bewegingsvrijheid beperkt. Het CDA is voor een actief beleid tegen eenzaamheid. Wij zijn voorstander van het combineren van Bibliotheek en Vitis Welzijn tot Huis van de Buurt om elkaar te kunnen ontmoeten. Ook is er blijvende aandacht gewenst voor plek in de openbare ruimte voor alle leeftijden, o.a. voor sport en recreatie. We steunen dan ook het idee een haventje langs de Gantel te realiseren, wellicht met meer horeca. Glastuinbouw is een economische motor van het Westland. Zo ook voor Poeldijk. We willen het areaal aan duurzaam glas beschermen en zien dat het ABC-terrein wil uitbreiden. Een goede ontsluiting is daarbij van belang. Zeker in relatie tot het verkeer naar de school en sportpark Verburch. Ook zijn er diverse geothermieprojecten in en rond Poeldijk: goede initiatieven voor een duurzame toekomst.”

Marcel Zuidgeest & Judith van den Bos

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Ondernemen

De economische crisis is gelukkig voorbij. Ondernemen loont steeds meer en dat is goed voor onze werkgelegenheid en welvaart. CDA Westland blijft het ondernemerschap stimuleren en faciliteren. Wij willen daarom: Verduurzamen bedrijventerreinen in nauw overleg met ondernemers Geen detailhandel op bedrijfsterreinen, maar in winkelcentra Verbetering ontsluiting bedrijfsterreinen Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg De Lier stimuleren Bedrijventerrein Zanddijk-Kreeklaan […]

Kern

Speerpunten Poeldijk

Voor Poeldijk. Voor elkaar: Verplichte vrachtwagenroute over de Rijsenburgerweg heroverwegen Fietssuggestiestroken aanleggen op de Kerklaan en Rijsenburgerweg Opknappen pleintje Voorstraat Appartementen in locatie Dario-Fo Voorstraat Multifunctioneel centrum in Bartholomeuskerk indien win-win situatie mogelijk is Nieuwe bestemming Wittebrug passend in totale gebiedsontwikkeling Meer parkeergelegenheid aan de Voorstraat Geschiedenis tot leven brengen met borden op historische plekken […]