Actueel

HomeActueelOoievaarspaal in Kwintsheul

Ooievaarspaal in Kwintsheul

De fractie van het CDA heeft enige tijd geleden aan wethouder Snijders gevraagd of er een ooievaarspaal geplaatst kon worden in het mooie, kleine stukje natuur tussen de Lange Watering en de Van Luyklaan in Kwintsheul. De wethouder gaf een negatief antwoord, voornamelijk omdat het gebied binnen  de 13 km beschermingszone voor vogelaanvaringen van Rotterdam The Hague airport zou liggen.

De fractie van CDA Westland en de  Heulse initiatiefnemers begrijpen dit niet.  De bedoelde locatie ligt niet in de aanvliegroute en op meer dan voldoende afstand. Het ooievaarsnest die de gemeente Delft  dit jaar heeft geplaatst ligt veel dichterbij. Ook de palen bij de Ackerdijkse plassen staan min of meer naast de landingsbaan.

Daarom vraagt het CDA nogmaals aan de wethouder, in de komende commissie vergadering, om er eens echt goed naar te kijken en gewoon zo’n paal ( of meer) te plaatsen. De bewoners van Kwintsheul zien het als een verrijking van het dorpsbeeld. Daarom alvast even een ludieke ‘sfeerimpressie’ hoe mooi het kan zijn als er een echte ooievaar gaat nestelen.

Comments

comments

Post Tags -

Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Kwaliteit buitenruimte en water

Het oog wil ook wat. Mensen houden van een prettig aanzien van hun omgeving. Er is veel groen in de kas, maar groen in de buitenruimte verdient meer aandacht. Door veranderingen in het klimaat wordt de opvang van regenwater een steeds grotere opgave. Schoon water is van groot belang voor tuinbouw en het leven in […]

Kern

Speerpunten Kwintsheul

Voor Kwintsheul. Voor elkaar: Snel woningen bouwen voor Heulenaars, jong en oud Woningbouw op locaties Wittebrug, Verkade en De Driesprong Afronding centrum met opening supermarkt Breed aanbod en kwalitatief goed onderwijs op brede school Andreashof Optimaliseren gebruik sporthal Quintus Snelle aanleg van veilige fietsverbindingen tussen De Gouw/Uithof en centrum, school en Quintus Bedrijventerrein Bovendijk herinrichten […]

Speerpunten Wateringen

Voor Wateringen. Voor elkaar: Ontwikkelingen in Wateringen met elkaar in samenhang aanpakken (parkeren, winkelgebied, doorstroming verkeer, Dorpskade, Hofboerderij, Gemeentekantoor) Nieuw verkeersplan met inspraak burgers Ark-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, gecombineerd met kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie aangevuld met gespikkeld wonen bij voorkeur door (particuliere) investeerders; wonen en zorg bij elkaar brengen Waterman openhouden door eventueel te combineren […]