Actueel

HomeActueelOoievaarspaal in Kwintsheul

Ooievaarspaal in Kwintsheul

Bij veel mensen in Kwintsheul is er een al lang gekoesterde wens om in het nieuwe natuurgebied van de Westlandse Zoom tussen de Van Luyklaan en Lange Watering één of meer ooievaarspalen neer te zetten. Dit is ook al eens eerder toegezegd geweest maar, waarschijnlijk vanwege het niet signaleren van een ooievaar in het betreffende gebied, daarna ook weer afgezegd. Afgelopen zomer is er in ieder geval één ooievaar gesignaleerd bij de Lange Watering. Zie daarvoor de toegevoegde foto’s. Dit zou dan ook een goede en mooie reden kunnen zijn om nu wel als gemeente de wens in te vullen door één of meer ooievaarspalen te gaan plaatsen! Dit zou de natuurbeleving in het steeds mooier worden gebied ook zeker vergroten!

Daarom heeft Jan van Rossum namens onze fractie de volgende vraag aan het college gesteld via de “commissie ruimte”.

Is het mogelijk dat de gemeente, in een vergelijk met de Poelzone bijvoorbeeld, het initiatief kan nemen en uitvoering kan geven om één of meer ooievaarspalen te plaatsen?

De vraag wordt behandeld tijdens de volgende commissiebijeenkomst op 2 oktober.

Comments

comments

Post Tags -

Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Duurzaamheid

Er ligt een enorme opgave om deze wereld duurzaam te maken. Westlandse producten moeten aan de hoogste eisen van duurzaamheid voldoen. Fossiele energie moet daarom uit ons woordenboek worden geschrapt. Dan kan als we innovatieve middelen inzetten. Daarom willen wij: Lobby voortzetten om slimme geïntegreerde systemen van warmte, elektriciteit, gas en CO2 mogelijk te maken […]

Kwaliteit buitenruimte en water

Het oog wil ook wat. Mensen houden van een prettig aanzien van hun omgeving. Er is veel groen in de kas, maar groen in de buitenruimte verdient meer aandacht. Door veranderingen in het klimaat wordt de opvang van regenwater een steeds grotere opgave. Schoon water is van groot belang voor tuinbouw en het leven in […]

Kern

Speerpunten Kwintsheul

Voor Kwintsheul. Voor elkaar: Snel woningen bouwen voor Heulenaars, jong en oud Woningbouw op locaties Wittebrug, Verkade en De Driesprong Afronding centrum met opening supermarkt Breed aanbod en kwalitatief goed onderwijs op brede school Andreashof Optimaliseren gebruik sporthal Quintus Snelle aanleg van veilige fietsverbindingen tussen De Gouw/Uithof en centrum, school en Quintus Bedrijventerrein Bovendijk herinrichten […]

Speerpunten Wateringen

Voor Wateringen. Voor elkaar: Ontwikkelingen in Wateringen met elkaar in samenhang aanpakken (parkeren, winkelgebied, doorstroming verkeer, Dorpskade, Hofboerderij, Gemeentekantoor) Nieuw verkeersplan met inspraak burgers Ark-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, gecombineerd met kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie aangevuld met gespikkeld wonen bij voorkeur door (particuliere) investeerders; wonen en zorg bij elkaar brengen Waterman openhouden door eventueel te combineren […]