Schermafbeelding 2018-10-23 om 13.03.31
pastedImage
slider2
Untitled-5

Nieuws

Bezoek CDA congres

Op 9 november is een aantal raadsleden en leden van CDA Westland afgereisd naar Utrecht voor het Landelijk CDA Congres. Het congres met de naam Appèl XL vond plaats in De Fabrique. Bij binnenkomst ontvingen we een plattegrond met timetable. Zo kon de Algemene Ledenvergadering worden bijgewoond en kon een potje

Bijdrage begroting 12 november 2019

Lang niet alles kan meer. Dat is de conclusie die we kunnen trekken uit de gepresenteerde cijfers. Als het college het voorzieningenniveau in stand wil houden, dan is het duidelijk dat hier iets tegenover moet staan. Het verzwaren van de lasten en het schrappen van verschillende zaken. Lang niet alles

Aan de slag in “Monster-West”!

CDA Westland pleit al langer voor verblijfsmogelijkheden voor recreanten en toeristen in de kustzone bij Monster. Het gebied tussen de woonwijken Grote Geest / Duingeest en duinen kan hiervoor geschikt worden gemaakt. Tot nu toe komt er weinig terecht van een betere ruimtelijke ordening in dat gebied door de minder

Nederland heeft een lerarentekort?

Pieter Immerzeel: "Nederland kampt met een lerarentekort hoor je bijna wekelijks op het nieuws, eerlijk gezegd geloof ik daar helemaal niets van." In Nederland hebben we volgens mij veel te veel leraren, helaas staat het leeuwendeel van hen niet voor de klas! Ik denk dat deze stelling enige uitleg verlangt.

UITNODIGING ALV – CDA Westland

Het bestuur van CDA Westland nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op 19 november a.s. in ’t Centrum in De Lier met als thema: Ruimtelijke invulling van het Westland, uitdagingen en kansen. De agendapunten;1. Opening en welkom door de voorzitter2. Mededelingen en vaststelling van de agenda3. Notulen ledenvergadering

Ontwikkelingen in Wateringen en Kwintsheul

Wateringen / Kwintsheul: Het maken van een toekomstvisie op Wateringen is in volle gang. Ook wij hebben gezien dat er heel uiteenlopende, vaak niet te combineren, plannen naar voren gebracht zijn waar bewoners, BIZ en bedrijven/instellingen een mening over konden geven. Binnenkort zal er een eerste uitwerking van alle ingediende ideeën worden voorgelegd aan eerst