Actueel

HomeActueelPlannen voor Triangel en Naaldhorst?

Plannen voor Triangel en Naaldhorst?

Maandagavond werd door de wethouder in een commissie vergadering opeens genoemd dat bij het gereedkomen van een nieuwe Naaldhorst als eerste de bewoners van het Triangel uit De Lier daar naartoe verplaatst zullen, zodat daarna pas een nieuwe Triangel gebouwd kan worden. Dit zal veel Lierse bewoners rauw op hun dak vallen. column Lierenaar.

Terugdenkend aan de discussie enkele jaren geleden over een verhuizing naar Poeldijk. De CDA fractie gaat nadere opheldering vragen aan de wethouder.  En wil ook weten of er een beleid is om het Triangel langzamerhand leeg te laten staan. Zeker niet wenselijk voor onze  Lierse ouderen. De CDA gaat om nadere uitleg vragen. Ouderenhuisvesting is voor het CDA een speerpunt van het beleid, en gaat ook de komende tijd veel aandacht krijgen.

Anja van der Eijk-Groeneveld, Cor van der Mark

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]

Kern

Speerpunten De Lier

Voor De Lier. Voor Elkaar: Visie ontwikkelen op positie De Triangel, bij voorkeur combineren met langdurige zorg Vergroenen Oranjeplein Versterking beleving De Lee (wandelroute) Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg stimuleren Dorpscentrum aantrekkelijk maken door plantenbakken, hanging baskets. Historie tot leven brengen in borden op historische plekken Herbezien verkeersplan voor dorp, nadat Oostelijke Randweg gereed is Modernisering aula […]