Actueel

HomeActueel‘s-Gravenzande is volop in beweging!

‘s-Gravenzande is volop in beweging!

CDA Westland brengt elke maand een bezoek aan een van de Westlandse kernen. Deze maand bracht de fractie een bezoek aan ’s-Gravenzande en constateerde dat het dorp letterlijk volop in beweging is.

Op het Marktplein wordt zowel bij De Witte als bij De Buren verbouwd, waardoor het horecaplein straks nog aantrekkelijker zal zijn. Omwonenden, winkeliers, horeca en marktkooplui buigen zich over de nieuwe invulling van het plein waar de ontmoeting centraal zal staan. De eerste impressies van een toegankelijk en sfeervol Marktplein zien er veelbelovend uit. Cees Voorberg van de BIZ (samenwerkende ondernemers) deelde verder mee dat de aanrijroute naar het centrum zal worden verbeterd en medewerking wordt gevraagd van zowel de gemeente als particulieren om lelijke doorgangen en parkeerplaatsen op te knappen.

In de Langestraat wordt het terras bij brasserie Zes N 70 aangelegd, in de Kasteelestraat is sinds enkele dagen ‘Het Groene Goud’ geopend waar Westlandse streekproducten worden verkocht.

Bij de nieuwbouw Hart van ’s-Gravenzande zijn de eerste contouren goed zichtbaar. De bouw verloopt voorspoedig. Een groot gedeelte van de winkelruimte en de appartementen is reeds verkocht en men doet er alles aan om de overlast voor de omwonenden tot een minimum te beperken. Zodra het bouwterrein iets toegankelijker is, zal een bezoek voor hen worden georganiseerd. In het tweede kwartaal van 2017 zullen de woningen en de winkels van het blok gelegen aan de Pompe van Meerdervoortstraat volgens planning worden opgeleverd.

Een stukje verderop wordt hard gewerkt aan de renovatie van de Koningin Wilhelminaschool, waar onder andere het consultatiebureau en het sociale kernteam een plaats gaan krijgen. Kortom, volop beweging in ’s-Gravenzande.

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]

Kern

Speerpunten ‘s-Gravenzande

Voor ‘s-Gravenzande. Voor elkaar: Een goede ontsluiting van nieuwbouwwijken, een veilige oversteek bij de Julianaweg Betaalbare woningen op het bedrijventerrein Kreeklaan – Zanddijk Een nieuwe school in wijk Dijckerwaal bij voorkeur nabij sportvelden Centrum aantrekkelijker maken met plantenbakken en hanging baskets Multifunctioneel centrum Maesemunde breder inzetten en dus beter gebruiken Lelijke plekken in centrum samen […]