Steun CDA Westland

HomeSteun CDA Westland

De campagne voor de gemeenteraad was succesvol, maar kostbaar. CDA Westland kan uw steun in de vorm van een donatie dan ook goed gebruiken.

Uw donatie kunt u overmaken op Rabobank rekeningnummer NL59RABO0342939777 t.n.v. CDA Westland.

Nota bene: De wet Financiering Politieke Partijen schrijft voor dat politieke partijen donaties vanaf 200 registreren en donaties van 1.000 euro en meer openbaar maken.