Actueel

HomeActueelTwijfels over Perdiksepad in de Lier

Twijfels over Perdiksepad in de Lier

CDA Westland pleit ervoor om dit kleine stukje Lierse (echt oude) historie te bewaren. Geen wandelpad, maar behoud van gedachtengoed. De opmerking in het ontwerp plan dat er ruim 700.000 euro met een alternatief gemoeid zou zijn, is natuurlijk van de gekke. Nooit doen. Er is iets beters mogelijk.

Het terrein voor de uitbreidingsplannen van Rijk Zwaan ten zuiden van de Algemene Begraafplaats in De Lier vallen over een oud Kerkenpad, het Perdiksepad, waarvan gedurende enige eeuwen door wandelaars en de laatste eeuw ook door fietsers is gebruik gemaakt.

Het College heeft bij de afwegingen rond het verzoek van Rijk Zwaan het pad te kopen o.a. de economische belangen hebben de overhand boven de cultuurhistorische en recreatieve waarden van dit pad. Hoezo geen alternatief? Kosten zijn geen argument als de verkoop noodzakelijk is, want de kosten voor een alternatief kunnen dan logischerwijs via de verkoop verhaald worden. Om onnodige bijkomende kosten te voorkomen kan eventueel met de koper de mogelijkheid tot aanleg van een alternatief in combinatie met de werkzaamheden voor de herinrichting van het gebied in het overdrachtsdocument worden vastgelegd. Het College geeft aan dat een alternatief parallel aan het Kralingerpad gerealiseerd zal moeten worden, wat inderdaad geheel voor de hand ligt, maar dat dit op gemeentegrond zal moeten plaatsvinden ligt toch minder voor de hand. Zoals al aangegeven is er in dit geval namelijk sprake van een partij die de mogelijkheid heeft op eigen terrein in een alternatief te voorzien.

Naast het al lang bestaande regelmatige gebruik door vaste wandelaars, waaronder personeel van Rijk Zwaan zelf, is het afgelopen jaar een duidelijke toename van wandelaars te constateren. Ter zijde zij opgemerkt, dat het gemeentelijk onderhoud al vele jaren te wensen overlaat, wat al geruime tijd heeft geleid tot een deplorabele toestand van de verharding van dit pad, wat het gebruik bepaald niet heeft gestimuleerd! De door u aangegeven route voor voetgangers via het bestaande fietspad Kralingerpad is een verre van ideale oplossing, want hiermee wordt de veiligheid op dit fietspad er zeker niet beter op.

Het bovenstaande rechtvaardigt in alle opzichten om te kiezen voor de aanleg van een alternatief vrijliggend voetpad naast het Kralingerpad. Bekijk hieronder de vragen en antwoorden over dit onderwerp.

Cor van der Mark,

Raadslid CDA Westland

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Gemeentelijke organisatie, dienstverlening en beleid

Een gemeente functioneert het best als alle instellingen kwalitatief zeer goed werk leveren. Van stroperigheid en vage communicatie houdt niemand. CDA Westland stelt hoge eisen aan de gemeentelijke dienstverlening, want onze burgers hebben daar gewoon recht op. Daarom willen wij: Evalueren decentralisering gemeentelijke taken aan Sociaal Kernteam (SKT), Vitis, Cultuurweb en verantwoording aan gemeenteraad Integrale […]

Kern

Speerpunten De Lier

Voor De Lier. Voor Elkaar: Visie ontwikkelen op positie De Triangel, bij voorkeur combineren met langdurige zorg Vergroenen Oranjeplein Versterking beleving De Lee (wandelroute) Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg stimuleren Dorpscentrum aantrekkelijk maken door plantenbakken, hanging baskets. Historie tot leven brengen in borden op historische plekken Herbezien verkeersplan voor dorp, nadat Oostelijke Randweg gereed is Modernisering aula […]