Actueel

HomeActueelGevaarlijke verkeerssituaties

Gevaarlijke verkeerssituaties

Deze week hebben wij een melding gekregen dat er op de Noordweg in Wateringen (met vervolg in Den Haag en Rijswijk) regelmatig veel te hard gereden wordt. Dat leidde ook vaak tot gevaarlijke verkeerssituaties , ook al vanwege nieuwe aansluitingen op deze weg (zowel in Wateringen als Den Haag) uit nieuwe woonwijken.

Wij zijn ter plekke gaan kijken en dachten daarbij de oorzaak ontdekt te hebben. Op de Noordweg staan namelijk al verkeersborden die aangeven dat het vanaf die locatie einde bebouwde kom van Wateringen is en de andere kant op “Bebouwde kom Wateringen”. Er is onder het einde-bebouwde-kom bord geen snelheidsbord bevestigd (zie bovenstaande afbeelding). Verkeerstechnisch betekent het bord “einde-bebouwde-kom zonder snelheidsaanduiding” dat auto’s harder mogen rijden dan 50 km/uur, te weten 80 km. Oorzaak van te hard (mogen) rijden dus gevonden….!

Vervolgens werd ons gewezen dat er nog een extra plaatsnaambord “Den Haag” zonder extra verkeerstechnische betekenis op deze locatie te staat. Met aan de andere kant van het bord een “Einde Den Haag” aanduiding. Minder opvallend, maar wel met daaronder een snelheidsbord van 50 km. Bij navraag bleek dat de gemeente Den Haag deze borden geplaatst had omdat ook op het Haagse deel van de Noordweg te hard gereden werd. Twee keuzes dus voor de automobilist voor een maximale snelheid op de weg. Verwarrend en misschien ook wel oorzaak van de te hoge snelheden en ook misschien een reden dat daar verder nauwelijks gecontroleerd wordt op snelheidsovertredingen.

Nu kloppen hier verder nog twee zaken niet.

De einde-bebouwde-kom Wateringen aanduiding is nooit verplaatst en staat nog steeds op de locatie van voor de annexatie van een deel van Wateringen (1994). Dit, terwijl er vanaf dit punt richting het noorden daarna veel bijgebouwd is, zowel aan de Haagse kant als in Juliahof aan de Westlandse kant. Alle tuinbouwbedrijven met lage bevolkingsaantallen zijn nu verdwenen en vervangen door woonwijken met veel inwoners. Ondertussen moeten wij dan toch kunnen concluderen dat langs de gehele Noordweg vanaf deze verkeersborden alles (dus ook in Den Haag en Rijswijk) bebouwde kom geworden is?

Alle borden staan niet op de grens van Wateringen/Westland met Den Haag zoals aangegeven in het bestemmingsplan. In het geval van het plaatsnaam bord “Einde Den Haag”, welke dus door de gemeente Den Haag geplaatst is, zou men kunnen denken aan een “stille annexatie zonder opzet” van nog een deel van Wateringen van 250 meter. Zie hieronder de afbeelding, met daarin ook de grensaanduiding.

Onze  vragen:

1. Bij deze verwarrende verkeersbordsituatie, welke verkeersregel is nu officieel geldig: 50 km/uur vanwege het 50 km bord onder het plaatsnaambordje “Den Haag”, of 80 km/uur vanwege het ontbreken van een snelheidsaanduiding bij het einde-bebouwde-kom bord?

2. Bent u het met CDA Westland eens, om zowel een eind te maken aan de “stille annexatie zonder opzet”, als aan de onduidelijkheid voor de maximale snelheid, dat al deze borden verwijderd kunnen worden, waarna 250 meter verderop op de echte grens van Wateringen / Den Haag nieuwe en goede (gemeentenaam) borden geplaatst kunnen worden, inclusief snelheidsaanduiding.

3. Was/bent u op de hoogte van de regelmatig gegeven meldingen van de vaak te hoge snelheid op de Noordweg, en was het door de gemeente Den Haag geplaatste maximum snelheidsbord met eenvoudig plaatsnaambord daarom een gezamenlijke actie om die snelheid onder controle te krijgen?

Namens CDA Westland,

Jan van Rossum

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Kern

Speerpunten Wateringen

Voor Wateringen. Voor elkaar: Ontwikkelingen in Wateringen met elkaar in samenhang aanpakken (parkeren, winkelgebied, doorstroming verkeer, Dorpskade, Hofboerderij, Gemeentekantoor) Nieuw verkeersplan met inspraak burgers Ark-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, gecombineerd met kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie aangevuld met gespikkeld wonen bij voorkeur door (particuliere) investeerders; wonen en zorg bij elkaar brengen Waterman openhouden door eventueel te combineren […]