Actueel

HomeActueelVervolg Scoutinggebouw Wateringen

Vervolg Scoutinggebouw Wateringen

20 februari is er een vraag ingediend aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland betreft het vervolg van Scoutinggebouw Wateringen.

Op 12 februari heeft het college schriftelijke vragen beantwoord over vervangende werkzaamheden voor vrijwilligers van verenigingen om een alternatief te vinden voor de werkzaamheden met bijbehorende inkomsten voor verenigingen die voorheen oud-papier hadden opgehaald. Zie onderstaande afbeelding.

Jammer en verwondering dat op alle antwoorden een “Nee” gegeven wordt. Dit antwoord houdt namelijk min of meer ook in dat een Right to Challenge voor bewoners (groepen) in de buitenruimte niet mogelijk is. En dat lijkt ons onwaarschijnlijk, zeker ook in relatie met de omarming van het college en Gemeenteraad voor deze Right to Challenge. Wij zullen hier op terug komen bij de uitwisselingsbijeenkomst van college met Raad die zal gaan plaats vinden in de toezegging op de motie op initiatief van Westland Verstandig m.b.t. het bijhouden van groenvoorzieningen in de laatste raadsvergadering!

Onze vraag nu gaat over het derde antwoord. Scouting Wateringen heeft namelijk een eigen gebouw en huurt die dus ook niet van de gemeente. Dan kan er ook geen sprake zijn van een verhuurovereenkomst met de gemeente waarin onderverhuur wordt uitgesloten. In het bestemmingsplan staat voor het scoutinggebouw in Wateringen met bestemming “recreatie” ook geen dergelijke belemmering benoemd.

Daarom herhalen wij onze vraag:

  1. Wat zijn nog de belemmeringen voor het scoutinggebouw te Wateringen (zonder eigen horeca activiteiten) om die te kunnen inzetten voor verhuur waarvan de geldelijke opbrengst ten goede komt aan de vereniging zelf waardoor weer extra inkomsten te genereren zijn?
  2. Is het college bereid die eventuele belemmeringen weg te nemen?

Namens CDA Westland,

Janice de Jong en Jan van Rossum

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Vrijwilligers, Verenigingen en Sport

Talloze mensen in Westland zijn als vrijwilliger zeer actief in het verenigings- en sportleven. Die activiteiten zijn van groot belang voor gezondheid en saamhorigheid. Deze kracht in de Westlandse samenleving is uniek en daarom willen wij: Topsportbeleid in Westland is in gang gezet en verdient het om samen met verenigingen te worden uitgebreid Waterman openhouden […]

Kern

Speerpunten Wateringen

Voor Wateringen. Voor elkaar: Ontwikkelingen in Wateringen met elkaar in samenhang aanpakken (parkeren, winkelgebied, doorstroming verkeer, Dorpskade, Hofboerderij, Gemeentekantoor) Nieuw verkeersplan met inspraak burgers Ark-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, gecombineerd met kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie aangevuld met gespikkeld wonen bij voorkeur door (particuliere) investeerders; wonen en zorg bij elkaar brengen Waterman openhouden door eventueel te combineren […]