Actueel

HomeActueelWeten de sportorganisaties wel dat de btw-regels worden aangepast?

Weten de sportorganisaties wel dat de btw-regels worden aangepast?

Onlangs heeft een uitspraak van het Europese Hof van Justitie ertoe geleid dat de btw-vrijstelling voor de sport fors wordt uitgebreid per 1-1-2019.  Dit lijkt gunstig, maar per saldo is het veel voordeliger voor gemeenten en exploitanten om btw te betalen, aangezien dat ook recht op aftrek van de omzetbelasting geeft. Voor veel (amateur)sportorganisaties is de komst van deze aanpassing nog onbekend. Rondvraag in de regio laat zien dat dit voor sportorganisaties al snel €10.000 euro kost/minder opbrengt. Doordat de overheid deze maatregel ook niet gewild heeft, is naar alternatieven gezocht om verenigingen en lokale overheden te compenseren. 
Het Rijk heeft een nieuwe subsidieregeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Staatscourant 2018, nr. 40859) beschikbaar gesteld voor sportorganisaties en een specifieke uitkering voor lokale overheden (Staatscourant 2018, nr. 40847). Deze regeling is goed nieuws voor al onze amateur sportclubs. Met deze extra subsidie kunnen zij investeren in hun accommodaties en/of voorzieningen. Hierdoor blijft sporten aantrekkelijk en de belangrijke maatschappelijke functie van sportclubs is gewaarborgd. Er is maar liefst 87 miljoen beschikbaar. Hiermee kunnen amateur-sportclubs in heel Nederland extra subsidie krijgen voor het bouwen en onderhouden van gebouwen en velden, maar ook voor aanschaf van nieuwe sportmaterialen. Voor de Haagse subsidiepot geldt: ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. dus het CDA maant het college om haast. De CDA-fractie roept het college op om de subsidie onder de aandacht te brengen bij de sportclubs. Met de subsidie kunnen sportclubs investeren in de toekomst van de vereniging. Het CDA vindt dit belangrijk vanwege de maatschappelijke functie die sportclubs hebben. Sportclubs kunnen natuurlijk ook nog voor 1-1-2019 één of meer noodzakelijke investeringen doen waarvoor de btw aftrek nu nog kan worden toegepast. Vandaar ook dat CDA Westland via Janice de Jong deze materie bekend wil maken bij de sportclubs.

Bekijk de volledige vraag via de link:

CDA-artikel 42 vragen- inzake specifieke uitkering en subsidie(s) voor sportinvesteringen

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Vrijwilligers, Verenigingen en Sport

Talloze mensen in Westland zijn als vrijwilliger zeer actief in het verenigings- en sportleven. Die activiteiten zijn van groot belang voor gezondheid en saamhorigheid. Deze kracht in de Westlandse samenleving is uniek en daarom willen wij: Topsportbeleid in Westland is in gang gezet en verdient het om samen met verenigingen te worden uitgebreid Waterman openhouden […]