Actueel

HomeActueelCultuurhistorische druivenmuur wordt eindelijk toch opgeknapt!

Cultuurhistorische druivenmuur wordt eindelijk toch opgeknapt!

In de raadsvergadering van 8 december heeft de gemeenteraad van Westland besloten dat voor 250.000 euro de volledig verwaarloosde druivenmuur aan de Poeldijkseweg in Wateringen/Kwintsheul opgeknapt gaat worden.

In 2003 werd geconcludeerd dat deze cultuurhistorische muur voor Wateringen en Westland bewaard moet blijven als overblijfsel van de start van de streek Westland als belangrijk glastuinbouwgebied. Dit ook al omdat deze muur aan de toegangspoort van Westland ligt en daarmee nog meer waarde heeft dan alleen als rijksmonument.

Jammer alleen dat niet gelijk al in 2004 deze renovatie uitgevoerd is. Toen voor 70.000 euro, nu voor 250.00 euro. De besparing die wij in de beginjaren van Westland dachten te bereiken door de renovatie maar te blijven uitstellen om daarmee een toentertijd noodzakelijke bezuinigingspost te kunnen opvoeren is dus nu totaal verloren gegaan en resulteert nu dus zelfs in een extra bedrag van 180.000 euro. Jammer en ook een waarschuwing dat noodzakelijke renovaties niet te lang uitgesteld kunnen worden! Een andere redenering is dat wij nu 750.000 euro besparen op een eerder voorstel voor herstel van de muur voor 1 miljoen euro…. Het is maar hoe je dit goede voorstel wilt bekijken!

Alhoewel bij de bouw van de muur dat zeker niet de opzet zal zijn geweest in een tijd van paard met wagen en trekschuiten, deze muur vervult nu wel degelijk een belangrijke rol in de geluidwering en het wegnemen van het zicht op het vele langsrijdende verkeer. Tussen 3 en 5 uur in de middag staan meestal al lange files richting Wippolderlaan met veel vrachtverkeer tot soms ver na deze muur richting Poeldijk. En dat geeft veel (te veel) verkeersgeluid!  Het is dan ook een gegeven dat bij totale afbraak van de muur er een vervangende geluidwerende voorziening  moet komen die ook veel geld zal kosten. Goed overigens dat dit belang van geluidwering nu toch (eindelijk) ook onderkend wordt en helaas nog te weinig bij het opstellen van het bestemmingsplan van de naastliggende woonwijk.

Het CDA heeft dan ook de vraag gesteld of die muur toch nog te verlengen valt bij de werkzaamheden van de renovatie? En zo ja, dan is het aanvullende idee tijdens het debat van de PvdA ook een goede om daarvoor bewaarde stenen van een afgebroken oude druivenmuur in Monster te gebruiken. Vooralsnog werd hierop door de wethouder negatief geantwoord.

CDA Westland heeft een duidelijk voorkeur geven aan het behoud van een cultuurhistorische druivenmuur boven een nieuwe geluidwerende voorziening op dezelfde plaats als vervanging van de geluidwerende functie van de bestaande muur.

Jan van Rossum ,

Fractieraadslid CDA Westland

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Cultuur en Historisch Erfgoed

Dorpen laten zich ook kennen door hun historisch erfgoed. Een breed cultureel aanbod maakt Westland aantrekkelijk voor de Westlanders, maar ook voor toeristen. Daarom willen wij: Religieus erfgoed, óók een verantwoordelijkheid voor gemeente Medewerking aan plannen multifunctioneel centrum in Bartholomeuskerk Poeldijk t.a.v. inrichting buitenruimte indien daar een win-win te realiseren is Nieuwe bestemming Wittebrug Poeldijk […]

Kern

Speerpunten Wateringen

Voor Wateringen. Voor elkaar: Ontwikkelingen in Wateringen met elkaar in samenhang aanpakken (parkeren, winkelgebied, doorstroming verkeer, Dorpskade, Hofboerderij, Gemeentekantoor) Nieuw verkeersplan met inspraak burgers Ark-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, gecombineerd met kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie aangevuld met gespikkeld wonen bij voorkeur door (particuliere) investeerders; wonen en zorg bij elkaar brengen Waterman openhouden door eventueel te combineren […]