Actueel

HomeActueelInformatie avond duurzame energie groot succes

Informatie avond duurzame energie groot succes

Op maandagavond 25 november organiseerde de fractie van CDA Westland een drukbezochte informatieavond over duurzame energie bij Omnisportvereniging Quintus. Aanleiding voor deze avond was het Duurzaamheidsfonds, een subsidieregeling voor investeringen in duurzame energie door verenigingen, dat door een initiatief van het CDA in het leven is geroepen. Voor de avond waren maatschappelijke organisaties zoals sport- en culturele verenigingen uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst werd door Carla de Jager, raadslid voor CDA Westland, meer informatie over het initiatief tot de subsidieregeling gegeven.

Zo vertelde zij dat voor het Duurzaamheidsfonds voor de periode 2014-2017 €500.000,- beschikbaar is, voor elk jaar €125.000,-. Maatschappelijke organisaties kunnen 25% van hun investeringskosten in duurzame energiebronnen vergoed krijgen, tot een maximum van €25.000,- per organisatie. Voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie zijn dat de aanvrager geen commerciële instelling mag zijn en dat de vereniging het pand waar de investeringen in worden gedaan in eigendom moet hebben. De regeling wordt op dit moment nog verder uitgewerkt door de gemeente Westland.

John van der Valk vertelde, als vertegenwoordiger van Quintus, meer over de investering die deze vereniging eerder al deed door het plaatsen van zonnepanelen. Hij gaf aan dat Quintus op financieel vlak voordelen ervaart door de overstap op zelf opgewekte duurzame energie, maar dat het plaatsen van zonnepanelen vooral ook voortkwam uit de ambitie om een duurzame vereniging te zijn en dit ook uit te stralen naar leden en bezoekers.

De avond bood verenigingen vooral ook de ruimte om vragen te stellen aan de indieners en te leren van de ervaringen die Quintus al opdeed. Daarnaast gaven meerdere verenigingen aandachtspunten mee, die betrokken zullen worden bij de uitvoering van het Duurzaamheidsfonds. De wisselwerking tussen het opdoen van informatie, het plaatsen van opmerkingen en de mogelijkheid tot contact tussen verenigingen en andere aanwezigen maakte de avond tot een succes.

Comments

comments