Actueel

HomeActueelInspiratie voor het nieuwe politieke seizoen

Inspiratie voor het nieuwe politieke seizoen

Het zomerreces is ten einde. Het college en de gemeenteraad hebben zich weer op kunnen laden voor het volgende politieke jaar. Inspiratie en nieuwe inzichten op kunnen doen tijdens de vele dorpsfeesten. Genietend van de gemeenschapszin, die deze feestweken mogelijk maken en waar we best trots op kunnen zijn. Zou het niet geweldig zijn als we die trots en gemeenschapszin vast kunnen houden en als echte Westlanders de schouders eronder willen zetten. Of ben ik soms de enige, die zich ergert aan al die mensen, die telkens aan de noodrem gaan hangen, als noodzakelijke besluiten te dichtbij komen. Die direct gaan schreeuwen op social media dat iets zo niet kan, zonder het ook maar enige kans te geven. Er is een cultuur ontstaan waarin eenieder precies weet te duiden wat men niet wil, maar niet aan kan geven wat dan wel. Zo niet Westlands. 

Juist van politieke partijen mag je toch verwachten, dat zij het algemeen belang dienen? In de Westlandse gemeenteraad is voor sommigen echter nog steeds niet duidelijk, dat belangenbehartiging niet hetzelfde is als politiek verantwoordelijk handelen. Want ook oppositiepartijen moeten de afweging durven maken tussen individuele belangen en het algemeen belang. Als je een weg aan wil leggen, kom je altijd wel iemand tegen die daar nadeel van heeft. Maar moet die weg er dan maar niet komen? Van verstandige politici verwacht je dan niet dat ze de barricade op gaan en de noodzakelijke besluitvorming frustreren. Ik hoop oprecht dat de gemeenteraad eens een meer positieve houding en eenheid uitstraalt. Juist nu er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden en er offers gevraagd worden aan burgers en bedrijven. Met een breed draagvlak ben ik ervan overtuigd dat we met die sterke gemeenschapszin alle belangrijke zaken gerealiseerd kunnen worden. Het doel zou toch voor iedereen gelijk moeten zijn. Een mooier Westland met een sterke economie en een fijne leefomgeving waar het goed toeven is voor jong en oud. Een Westland waar we trots op kunnen zijn en die we door kunnen geven aan de volgende generatie. 

Frits Zwinkels 
Voorzitter CDA Westland

Comments

comments


Contactpersonen

Voorzitter