Actueel

HomeActueelProblemen rond het Europese aanbestedingsbeleid

Problemen rond het Europese aanbestedingsbeleid

In het AD lezen wij vandaag een artikel over problematiek rond het Europese aanbestedingsbeleid waardoor lokale ondernemers in Den Haag die al decennia werkzaamheden voor Gemeente Den Haag verrichten, nu moeten toezien dat werk wordt uitbesteed aan bedrijven die elders in het land gevestigd zijn.

Gemeenten zijn verplicht om bij grote projecten waar veel geld mee gemoeid is een breed aanbestedingstraject uit te schrijven, waardoor plaatselijke bedrijven vaak het nakijken hebben omdat er louter gekeken wordt naar de goedkoopste aanbieding.

CDA Westland wil nogmaals aandacht vragen voor dit probleem, zeker gezien de onzekere en moeilijke tijd waar veel ondernemers zich nu bevinden.

Bij het opknippen van projecten is er een mogelijkheid om toch lokaal aan te besteden. Bijvoorbeeld bij het onderhoud van de begraafplaatsen of het groenonderhoud in de dorpen. Als dit per locatie of dorp wordt aanbesteed dan zijn de bedragen per project lager en hoeft er niet volgens de Europese regelgeving worden geworven. Maar ook andere grote projecten die op stapel staan kunnen prima worden uitbesteed aan verschillende Westlandse bedrijven als ze waar mogelijk gesplitst worden.

Het voortraject kan dan iets duurder uitvallen omdat er meer details moeten worden uitgezocht, maar de doelstelling moet zijn om meer Westlandse ondernemers werkzaamheden te laten uitvoeren binnen onze gemeente. Er moet niet alleen gekeken worden naar de goedkoopste aanbieding maar ook naar geleverde prestaties in het verleden. Dan kan een iets duurder Westlands bedrijf zomaar veel beter zijn.

Tevens is het qua duurzaamheid veel beter om met lokale bedrijven te werken, er worden immers geen onnodige kilometers gemaakt.

Verder vraagt onze fractie aandacht voor Social Return on investment (SROI) bij aanbestedingen met als doel extra werk- of ervaringsplaatsen te creëren voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Zo kan de gemeente een extra stimulans geven om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk te helpen.

Wij hebben de volgende vragen aan het college:

  1. Kan het college extra inzetten op deze vorm van aanbesteden?
  2. Kan het college aangeven voor welke projecten zij op korte termijn mogelijkheden zien om volgens deze manier van aanbesteden Westlandse bedrijven in te huren?

Namens de fractie van CDA Westland,

Jenny Vermeer

Comments

comments