Actueel

HomeActueelVervuild water in de Wollebrand

Vervuild water in de Wollebrand

Er is vervuild water aangetroffen in de Wollebrand. Dat is iets wat niemand wil. We moeten zoeken naar een oplossing en daarbij kijken we natuurlijk eerst naar de oorzaak. Hoe is het water ooit vervuild geraakt? Kloppen de huidige aannames wel? Wij willen zeker weten dat de informatie klopt en stellen hier vragen over.

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde.

´s-Gravenzande 24 januari 2019

Geacht college,

In het bericht in het AD over de afname van de waterkwaliteit in de Wollebrand lezen we dat de schuld wordt neergelegd bij de glastuinbouw die afvalwater zou lozen.

Als er tuinbouwbedrijven zijn die vervuild water lozen, vindt CDA Westland uiteraard dat die bedrijven ook aangepakt moeten worden. Hoogheemraadschap Westland vermeldt echter dat er meerdere oorzaken zijn van de vervuiling van het water, met onder andere blauwalg tot gevolg.

CDA Westland is vandaag benaderd door een omwonende die aangeeft dat de wielerbaan, die in het gebied de Wollebrand ligt, aangelegen is op een voormalige vuilstortplaats. Vanuit die vuilstortplaats kwam destijds vervuild water in het oppervlaktewater terecht. Rond de wielerbaan zijn toen middelen in de grond aangetroffen die nooit in dat gebied gebruikt zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Is bekend bij u en/of Hoogheemraadschap Delfland dat er op de huidige locatie van de wielerbaan in de Wollebrand vroeger vuilstort heeft plaats gevonden waardoor er ook vervuild water naar de omgeving sijpelde en nu via het grondwater in het water van de Wollebrand terecht gekomen kan zijn ?

2. Kan dit de grootste oorzaak zijn van de vervuiling van het water in de Wollebrand?

3. Als dit inderdaad het geval is, hoe kan dit probleem dan worden opgelost?

CDA Westland ziet de beantwoording van de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn met belangstelling tegemoet.

 

Namens de fractie van CDA Westland,

Marcel Zuidgeest

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Kern