Actueel

HomeActueelVoorgenomen routewijziging buslijn 32 in De Lier

Voorgenomen routewijziging buslijn 32 in De Lier

In het vorige artikel van buslijn 32 in De Lier is er sprake geweest van een opheffing. De lijnen moeten efficiënter, minder en misschien ook sneller. Zie het vorige artikel.

Reizigersvereniging Rover heeft een brief naar ons gestuurd over de dreigende routewijziging van buslijn 32 in De Lier met zeer negatieve gevolgen. Ook zij willen deze maatregel tegenhouden. Hieronder geven wij de inhoud van de brief weer;

Geachte College,

Het reizigersverlies (en daarmee het inkomstenverlies) als gevolg van de coronamaatregelen (o.a. het actieve ontmoedigingsbeleid) heeft een enorme impact op de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en haar OV-bedrijven die opbrengstverantwoordelijk zijn.

Vooralsnog heeft het Rijk afdekking van de tekorten tot 93% toegezegd, echter voorlopig maar tot oktober van dit jaar. Ook is het niet zeker hoe lang het zal duren voordat de reizigersaantallen na het heropenen van de samenleving weer op hun oude niveau zullen zijn. MRDH begroot het financiële tekort op minimaal 379 miljoen euro, en maximaal 1.169 miljoen euro. Om dat dat het hoofd te bieden heeft MRDH het “Transitieprogramma OV en corona” opgesteld. Dit plan doet op het moment zijn ronde in het ambtelijk overleg ter voorbereiding van een besluit daarover door de Bestuurscommissie Vervoerautoriteit (BcVa) op 24 maart a.s. Ongetwijfeld zijn u al (concept)versies van dit plan onder ogen gekomen.

Op het plan in de breedte willen wij hier nu niet ingaan. Rover, afd. Delft e.o. maakt deel uit van het METROCOV. Dit adviesorgaan zal binnenkort zijn advies over het Transitieprogramma aan de BcVa sturen. Wel willen we hier inzoomen op een concreet voorstel dat grote gevolgen heeft voor een kern binnen uw gemeente.

Het Transitieprogramma bevat een lange lijst van maatregelen, sommige puur financieel of organisatorisch, maar ook ingrepen in de directe dienstverlening van de OV-bedrijven, dus direct merkbaar voor de reiziger. De laatste categorie heeft dan weer gradaties van “no regret” tot “grote impact”. De zwaarste categorie is voorlopig nog niet aan de orde, die wil MRDH achter de hand houden voor als het zwartste scenario werkelijkheid wordt. Op korte termijn zijn de maatregelen “met beperkte klantimpact” aan de orde.

Rover, afd. Delft e.o. is van mening dat in het huidige stadium maatregelen beperkt moeten blijven tot het verminderen van frequenties. Die willen we natuurlijk ook niet, maar zijn, nu de reizigersaantallen lager zijn dan gewoonlijk, wel te billijken en latere weer makkelijk terug te draaien. Er moeten beslist nog geen maatregelen genomen worden die de structuur van het lijnennet aantasten, zoals het schrappen van lijnen of lijndelen. Ook als zo’n verdwenen lijn of lijndeel na een tijdje opnieuw wordt ingesteld heb je de reizigers niet zomaar teruggewonnen.

Tot onze schrik echter bevat de lijst van op korte termijn (29 augustus) te nemen ingrepen “met beperkte klantimpact” een voorstel tot het schrappen van de route van lijn 32 door De Lier. De kern van het dorp zal dan alleen bediend worden met twee haltes bij de rotondes bij de kruisingen van de N223 met Michiel A. de Ruyterstraat resp. Sportlaan. De haltes Hoofdstraat, Zwetburgh, Sportlaan en Kijckerweg zullen vervallen. Dit zal een enorme toename betekenen van loopafstanden naar de haltes.

Reizigers uit de omgeving Veilingweg zullen 1,2km i.p.v. 400m naar de dichtstbijzijnde halte moeten lopen (voor een dorpskern als de Lier is 400m juist zeer geschikt). Volgens opgave van vervoerder EBS zullen ca. 500 reizigers hierdoor worden getroffen. Hier is beslist geen sprake van “beperkte klantimpact”, integendeel zelfs. Dit is dus geen maatregel om op korte termijn te nemen. Hoogstens om achter de hand te houden voor als het erger wordt, in de hoop hem nooit te hoeven uitvoeren.

Wij dringen er bij uw op aan alles op alles te zetten uitvoering van deze maatregel tegen te houden.
Met vriendelijke groet,
Rover, afdeling Delft

Ook Rover is het dus helemaal eens met CDA Westland. Wij gaan ons ervoor hard maken en proberen deze maatregel tegen te houden!

Raadslid CDA Westland,

Cor van der Mark

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Kern

Speerpunten De Lier

Voor De Lier. Voor Elkaar: Visie ontwikkelen op positie De Triangel, bij voorkeur combineren met langdurige zorg Vergroenen Oranjeplein Versterking beleving De Lee (wandelroute) Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg stimuleren Dorpscentrum aantrekkelijk maken door plantenbakken, hanging baskets. Historie tot leven brengen in borden op historische plekken Herbezien verkeersplan voor dorp, nadat Oostelijke Randweg gereed is Modernisering aula […]