Actueel

Babyboom adopteren

HomeActueelAdopteer een boom voor een baby. Artikel 42-vragen door Janice de Jong

Adopteer een boom voor een baby. Artikel 42-vragen door Janice de Jong

Maandag 20 augustus verstuurde Janice de Jong onderstaande vragen naar het college over het adopteren van een boom.
Een mooi initiatief uit gemeente Rotterdam dat ook in Westland niet zou misstaan.

Betreft: Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland in het kader van
artikel 42 van het Reglement van Orde m.b.t. babyboom Westland
’s-Gravenzande, 20 augustus 2018

Adopteer een babyboom

Adopteer een babyboom

Geacht College,
Via de gemeente Rotterdam hebben wij een goed initiatief opgepakt dat in de gemeente Westland zou kunnen zorgen voor vergroening en sociale controle. Het gaat hierbij om
adoptie van een ‘babyboom’ (op zijn Nederlands uitspreken) voor een nader te bepalen bedrag waarbij ouders/verzorgers of andere relaties van een pasgeboren baby, wonend in
Westland, een boom kunnen adopteren voor de pasgeboren baby. Voor deze boom komt, in dit betreffende voorbeeld, een houten paaltje te staan met daarop een zilverkleurig plaatje
met de naam van de pasgeboren baby. Het artikel waarin de uitleg wordt gegeven is te vinden via de volgende link.

Wij hebben hierom de volgende vragen:
1. Is dit idee wenselijk en praktisch uitvoerbaar binnen de gemeente Westland?
2. Welk bedrag zou reëel zijn te vragen bij adoptie, aangezien dit ook uitgevoerd moet kunnen worden door de ambtelijke organisatie?
3. Welke locaties of gebieden zouden hier eventueel voor in aanmerking komen?
4. Wat zijn verder de mogelijkheden en de voorwaarden? Hoe lang kan bijvoorbeeld iemand deze boom adopteren en hoe lang kunnen de paaltjes met de naam blijven staan, of kan dit mogelijk gecombineerd worden met de palen die een nieuwe boom rechtop houden?
5. Is het daarnaast ook mogelijk een boom te planten voor ieder ‘X’ aantal baby’s dat geboren wordt in Westland, om daarmee vergroening te stimuleren?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.
Namens de fractie van CDA Westland,
Janice de Jong

Comments

comments

Post Tags - ,

Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Duurzaamheid

Er ligt een enorme opgave om deze wereld duurzaam te maken. Westlandse producten moeten aan de hoogste eisen van duurzaamheid voldoen. Fossiele energie moet daarom uit ons woordenboek worden geschrapt. Dan kan als we innovatieve middelen inzetten. Daarom willen wij: Lobby voortzetten om slimme geïntegreerde systemen van warmte, elektriciteit, gas en CO2 mogelijk te maken […]

Kwaliteit buitenruimte en water

Het oog wil ook wat. Mensen houden van een prettig aanzien van hun omgeving. Er is veel groen in de kas, maar groen in de buitenruimte verdient meer aandacht. Door veranderingen in het klimaat wordt de opvang van regenwater een steeds grotere opgave. Schoon water is van groot belang voor tuinbouw en het leven in […]