Actueel

HomeActueelCDA Westland schakelt landelijke politiek in voor behoud Intensive Care Reinier de Graaf Gasthuis

CDA Westland schakelt landelijke politiek in voor behoud Intensive Care Reinier de Graaf Gasthuis

In het Hele Westland van 19 februari 2014 maakte het CDA Westland zich zorgen over de IC-functie in het Reinier de Graaf Gasthuis (RdGG) in Delft. Reden hiervoor is dat in de conceptplannen van de grote verzekeraars staat opgenomen dat de spoedfunctie en de IC-functie van het RdGG eenvoudiger kan. CDA Westland vreest dat hierdoor ambulances verder moeten rijden en dat de veiligheid en kwaliteit van zorg in het geding is van complexe patiënten ‘waarvoor elke seconde telt’. CDA Westland heeft deze zorgen overgebracht aan de CDA fractie in de Tweede Kamer. Ook hebben ze andere fracties in de gemeenteraad opgeroepen om dat ook te doen bij hun landelijke partijen.

CDA Westland heeft korte lijnen met CDA Den Haag want op 26 februari 2014 heeft dit al geleid tot vragen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de IC van het Reinier de Graaf Gasthuis dreigt weg te vallen. CDA Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot heeft  de volgende vragen ingediend:

Vraag 1: Heeft u het bericht gelezen dat zorgverzekeraars van plan zijn om de Intensive Care (IC) van het Reinier de Graaf Gasthuis te sluiten?

Vraag 2: Deelt u de mening dat naast concentratie van gespecialiseerde zorg juist ook spreiding van acute zorg noodzakelijk is?

Vraag 3: Deelt u de mening van de arts in het artikel, dat door het sluiten van een IC-voorziening voor 95% van de spoedpatiënten een verslechtering van zorg optreedt, omdat zij immers langer moeten rijden naar een ziekenhuis?

Vraag 4: Is er voldoende draagvlak voor dit plan zeker gezien de bezwaren vanuit de zorgbestuurder van DSW die expliciet afstand neemt van het Regioplan Acute Zorg voor de regio West?

Vraag 5: Op welke wijze zijn de genoemde ziekenhuizen en de gemeentebesturen betrokken geweest bij de totstandkoming van dit plan? Zou een betrokkenheid van gemeentebesturen niet logisch zijn, omdat zij met de decentralisaties veel meer zorgtaken toebedeeld krijgen?

CDA Westland wacht met belangstelling de beantwoording door de minister af. De verwachting is niet dat de minister al voor 19 maart 2014 zal antwoorden. Deze VVD-Minister kijkt wel uit, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. CDA Westland heeft de afgelopen jaren al laten zien dat het onderwerp Zorg hoog op de agenda staat, verkiezingen of niet, dit thema verdient onze blijvende aandacht en inzet.

Corine Vreugdenhil is binnen de CDA-fractie Westland woordvoerder voor Zorg.

Comments

comments