Actueel

HomeActueelCDA Westland start zoektocht naar meest kansrijke en stabiele coalitie

CDA Westland start zoektocht naar meest kansrijke en stabiele coalitie

Bij de gemeenteraadsverkiezingen is CDA Westland met negen zetels de grootste fractie in de gemeenteraad geworden. Volgens goed gebruik ligt het initiatief voor het starten van de coalitiebesprekingen bij de grootste fractie. CDA Westland vindt het voor de toekomst van Westland van groot belang om te komen tot een stabiele en stevige coalitie.

Daarom heeft de CDA fractie besloten een informatieronde te organiseren onder leiding van twee informateurs, nl. mw. mr. Adri Bom-Lemstra (oud-fractievoorzitter CDA Westland) en dhr. mr. Jan Prins (oud-fractievoorzitter Progressief Westland). De komende tijd voeren zij gesprekken met vertegenwoordigers van alle fracties om te onderzoeken welke combinatie van partijen de meest kansrijke optie is en kan rekenen op breed draagvlak in de gemeenteraad. De informateurs verwachten begin april hun bevindingen te presenteren.

Karin Zwinkels, lijsttrekker, is heel blij met de overwinning van CDA Westland. Tijdens de fractievergadering heeft ze haar dank uitgesproken aan de vele vrijwilligers, voor en achter de schermen, die hier keihard voor hebben gewerkt. Ook heeft zij aangegeven waar haar ambities binnen de fractie liggen. ‘Het CDA wil graag tussen de Westlanders staan. Mijn kracht zit vooral in de interactie met inwoners, organisaties en ondernemers. Dat vormde ook de kern van mijn lijsttrekkerschap. Dit contact met de Westlandse samenleving is de basis van de keuzes die we in de raad moeten maken. Daardoor weten we wat er er leeft en speelt. Daarom wil ik de komende tijd graag in dit contact blijven investeren en de fractie hiermee als vice-fractievoorzitter ondersteunen.’

De CDA fractie heeft vervolgens Piet Vreugdenhil unaniem aangewezen tot de nieuwe fractievoorzitter en daarmee tot opvolger van Martin Buitelaar die de gemeentepolitiek gaat verlaten. Vreugdenhil: “Het voorzitterschap aanvaard ik graag. Ik hou van bestuurlijke processen en ben gewend leiding te geven. Ik ga heel graag aan de slag met onze club enthousiaste, kundige en betrokken fractieleden. Het is heel fijn dat ik daarin samen met Karin, die door haar vele contacten met Westlanders van grote betekenis is voor onze fractie, kan optrekken.

Comments

comments