Actueel

HomeActueelMogen statushouders inburgering weigeren?

Mogen statushouders inburgering weigeren?

Onze fractie is benaderd over een situatie rond een statushouder waarbij sprake is van weigering om actief mee te werken aan zijn inburgering. Naar onze mening is dat zorgelijk.

Onze fractie heeft het college daarom volgende vragen gesteld:

1. Is een statushouder verplicht mee te werken aan zijn inburgering?

2. Welke middelen heeft de gemeente om iemand die weigert actief in te burgeren daartoe te dwingen?

3. Acht het college deze middelen voldoende? Zo niet, hoe denkt het college wel meer dwang toe te kunnen passen in een dergelijke situatie?

4. Heeft het college inzicht in het aantal statushouders in Westland dat weigert actief in te burgeren?

5. Mag verwacht worden dat de aangekondigde integratienota nadrukkelijk aandacht schenkt aan het treffen van maatregelen in geval van het weigeren van actieve inburgering?

PietV

Comments

comments


Contactpersonen

Wethouder

Gerelateerd standpunt

Veiligheid

Gevaarlijke situaties, overlast en criminaliteit moeten streng aangepakt worden, omdat iedereen recht heeft op een prettige en veilige woonomgeving. Zo blijft Westland aantrekkelijk om te wonen. Daarom willen wij: Een goed functionerend politiebureau in Westland is noodzakelijk Geen coffeeshop in Westland Vuurwerkvrije zones nabij zorginstellingen, winkelcentra en kinderboerderijen; zeer streng optreden tegen illegaal vuurwerk Vergroting […]