Actueel

HomeActueelSlimmigheidje?

Slimmigheidje?

In Het Hele Westland van 10 december jl. stond op de voorpagina een artikel van Louis Bruijnzeels. De titel luidde: ’College vreest onrust over herhuisvesting verenigingen’. Er zou sprake zijn van een slimmigheidje van het college. Het onderwerp was namelijk geagendeerd in de commissie EFO (Economie en Financiën) en niet in MO (Maatschappelijke Omgeving). Complotdenkers zien hierin een poging om Peter Duijsens van Westland Verstandig buiten spel te zetten.

Duijsens is voorzitter van MO en staat bekend als een stevige criticus van dit college. En dat zou – volgens Bruijnzeels – de reden zijn om het te agenderen in EFO.Wat een vreemde redenering! Als voorzitter van een commissie kun je niet inhoudelijk deelnemen aan de discussie. Bij behandeling in MO zou Duijsens dus monddood gemaakt zijn. Door behandeling in EFO krijgt Duijsens juist volop de ruimte om mee te doen aan het debat. Complotdenkers of kromdenkers?

Uiteraard hebben we deze reactie ingestuurd naar de redactie van Het Hele Westland. De redactie weigerde echter tot plaatsing over te gaan:

“Wij zijn het namelijk niet eens met uw aanname dat er sprake zou zijn van een ‘slimmigheidje’ afkomstig van Louis.”

Bepaald geen voorbeeld van objectieve journalistiek!

Piet Vreugdenhil, fractievoorzitter CDA Westland

===

Bron: Het Hele Westland, 10 december 2014

Omzeilen
Het door B&W uitgestippelde traject kent volgens enkele oppositiepartijen een slimmigheidje: het omzeilen van behandeling van het accommodatiebeleid in de Raadscommissie Maatschappelijke Omgeving (MO). Die commissie wordt immers voorgezeten door Peter Duijsens van Westland Verstandig (WV), een fractie waarmee het college voortdurend overhoop ligt. WV is voorstander en pleitbezorger van transparant lokaal bestuur en Duijsens’ invloed op de andere commissieleden moest daarom worden voorkomen. Daarom werd besloten het nieuw accommodatiebeleid in de Raadscommissie EFO te behandelen. Ook Economie en Financiën zijn immers elementen van een gemeentelijk accommodatiebeleid, heeft men beredeneerd. Peter Duijsens deelt deze complottheorie. “De Raadcommissie EFO staat onder voorzitterschap van Dick Klinkspoor, een raadslid van CDA Westland”, vult hij aan. “Een fractie waarvan het college als coalitiepartij niets te duchten heeft.”

Comments

comments