Actueel

HomeActueelVoortbestaan camping Molenslag zou verdere ontwikkeling Haven van Rotterdam tegengaan?!

Voortbestaan camping Molenslag zou verdere ontwikkeling Haven van Rotterdam tegengaan?!

De CDA-fractie is verbaasd over het feit dat Provincie Zuid-Holland bang is dat de Haven van Rotterdam in de problemen komt als camping Molenslag in Monster op de huidige locatie zou blijven bestaan. “CDA wil feiten zien waar dat op is gestoeld”, zegt gemeenteraadslid Jan van Rossum. Om meer inzicht in de besluitvorming te krijgen, heeft hij namens de CDA-fractie een aantal schriftelijke vragen bij het College van B&W ingediend.

“Om de een of andere reden kan het besluit van de omzetting van campinggrond naar natuur niet worden herzien, terwijl er objectief gezien veel nieuwe natuurgebieden zijn bijgekomen”, meldt Van Rossum. “Wat is de reden dat dit besluit niet herzien kan worden? Valt er echt niets meer aan te doen? Zijn er echt geen alternatieven meer, of zijn die niet meer van toepassing? Kortom, wij willen feiten zien!”

Volgens het raadslid lijkt het er op, gezien het krampachtig beschermen van de duinen in Westland, dat de natuurbenadering geheel afwijkt van de aanliggende Natura 2000 gebieden in Den Haag en Hoek van Holland. Hij wil van het college weten welke redenen daar voor zijn.

Nieuwe wandelpaden

Verder wil de CDA’er dat de duinen in haar algemeenheid meer toegankelijk worden met wandelpaden voor alle mensen zoals dat ook in omliggende Natura 2000 gebieden kan. In de komende raadsvergadering zal de raad besluiten dat een lang bepleit wandelpad langs Monster en Ter Heijde kan worden aangelegd. Maar vreemd genoeg moet daarvoor weer als compensatie het bestaande wandelpad ‘Lijnbaan’ gaan verdwijnen. Van Rossum: “Waarom is dit nodig? Want in de duinen van Hoek van Hollend worden naast fietspaden juist nieuwe paden aangelegd. Van het Westduinpark in Den Haag is een vrijwel geheel toegankelijk gebied gemaakt. Ondertussen wordt het nieuwe fietspad in de Westlandse duinen steeds drukker, zelfs met auto’s en dus gevaarlijker. Dat probleem willen wij oplossen met naastliggende wandelpaden conform een al eerder aangenomen CDA-motie!”

Het raadslid vraagt het college bovendien naar de aanleg van een parkeerplaats aan de Haagweg. Twee jaar geleden is hierover een toezegging gedaan om dit te onderzoeken.

Eenduidige conclusie?

CDA bemerkt dat de besluitvorming rond camping Molenslag een welles-nietes verhaal is geworden. De beantwoording van de vragen moeten uiteindelijk tot een eenduidige conclusie kunnen leiden. Is de huidige campinglocatie nog echt nodig voor natuurgroei? Is er met kustuitbreiding van de laatste jaren al niet meer dan genoeg natuur gecompenseerd? Kunnen de mogelijke nieuwe camping locaties aan de Haagweg toch niet als alternatief gelden voor de ‘lang geleden’ gemaakte afspraken voor natuuruitbreiding met kalkarm grijsduin, waardoor de camping op huidige locatie kan blijven? Is het echt niet mogelijk om nog een paar jaar een tijdelijk overgang te regelen? CDA-fractie verwacht meer duidelijkheid te krijgen.

Comments

comments